زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

ارسال انرژی مثبت
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: زندگی ،داستان‌های عاشقانه زندگی‌ام

دوستان نازنینم که همیشه یار و یاور من بوده اید ...

امشب به دعاهایتان سخت محتاجم ...

دعا کنید که همه چیز امشب به خیر بگذرد ...

قرار است پدرم با همسر خواهرم دوباره صحبت کند .

انرژی مثبت بفرستید بلکه ایشان از خر شیطان پیاده شوند ...

که اگر نشوند بلوایی وسط خانواده کوچک من به پا می شود که همه روابط را به فنا خواهد داد ...

برای آرام گرفتن قلب من هم دعا کنید ... که پرنده ای شده بی قرار و خود را سخت به دیواره های قفس می کوبد ...

حالم به شدت بد است .........