زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

تولد عیسی بن مریم
ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

می دانید چرا مسیحیان مجازات سنگسار ندارند ؟

در زمان پیامبری حضرت عیسی مسیح , زنی را خدمت آن حضرت آوردند که زناکار بود و خوب حکم زنا تا آن تاریخ حتی در میان مسیحیان , سنگسار بود ...( در بعضی از روایات گفته اند این زن همان مریم مجدلیه بوده است . )

حکم سنگسار صادر شد و زن را به میدان شهر آوردند و در جای مخصوص قرار دادند و همه سنگ به دست آماده سنگسارش شدند .

مسیح فرمود سنگ ها را بزنید اما اولین سنگ را کسی بزند که خود تاکنون مرتکب گناهی نشده است ...

هیچ کس اولین سنگ را نزد ؛ و بعد از آن مجازات وحشیانه سنگسار از دین مسیحیت حذف شد ...

 

میلاد پیامبر صلح و بخشش و دوستی ؛ حضرت عیسی بن مریم مبارک باد ...