زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

شب تولد خورشید
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: زندگی

آن هنگام که تولد دختری بی گناه مایه ننگ اعراب بود ...

آن هنگام که زندگی برای دخترکان ساعتی بیش به طول نمی انجامید ...

نیاکان ما , بلندترین شب سال , شب تولد مینو , الهه زن , میترا , الهه خورشید را شب زنده داری می کردند ....

برای گرامی داشت مقام مقدس زن ...

این شب و همه شبهای پرستاره ایرانی , پیشکش تو تک ستاره آسمان زندگی ام  ...

آرزو دارم در پس یلدای زندگیت , زایش خورشید را ...


این ایمیل از همه تبریک هایی که به مناسبت یلدا گرفتم , بیشتر بهم چسبید ... لزوما نه به این علت که فرهنگ ناب و اصیلمان را یادآوری می کند ... 

بیشتر به خاطر اینکه همسر مهربانم برایم فرستاد ... و با دقت و ظرافت تغییرات کوچکی در متن داده بود که بیشتر به دلم بنشیند ...

من دقت نظرت را می فهمم همسر عزیزتر از جانم .... می فهمم و سپاسگزارم ....

__________________________________________________________________


یلدای شما هم مبارک ... مطمئنم هر کدام از زنان سرزمینم خود تک ستاره ای هستند در قلب مهربان کسی ... زایش نور و خورشید را برایتان آرزو می کنم ....

 

پ.ن - ما امشب به تنهایی شب زنده داری می کنیم ... اما شما اگر سر سفره یلدا , کنار پدر مادرتان نشستید , دعا کنید یلدای بعدی را بتوانم کنار جمع خانواده ام جشن بگیرم ... که امسال را به خاطر بیماری محرومم از دیدارشان ...