زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

من زنم ...
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: داستان‌های عاشقانه زندگی‌ام


من زنم ...
چکیده ی عشق .. مهر .. لطف آفریدگار
گاه .. تن داده به تمام سختی روزگار
من ضعیفه نیستم .. ای قویترین آفریده .. ای همدم
تمام قدرتم در نگاهم نهفته ...
همه در قلبم ...
همیشه پا به پای تو .. در تمام دردسرهای دنیایی
پر از سکوت شدم .. پر از قناعت شدم .. پر از همراهی
بودنم اگر به چشم تو نمی آید .. برای چند لحظه حذف کن مرا از دنیایت
ببین بدون من .. بدون این همخانه
چگونه گرم میشود .. تمام زندگیت ؟؟؟