زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

متاسفم ...
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

اینجا ایران است ... با سیستم قضائی مدرن و متعالی اش ... که ادعا می کند در جهان نمونه است و همه دادگستری های دنیا باید از روی دستش مشق بنویسند ...

و من بسیار متاسفم برای هر زنی که می خواهد در این سیستم از حق انسانیت خودش دفاع کند ...

زن بودن در این مملکت انگار لکه ننگی است تا ابد بر روی پیشانی ....

____________

شفاف نوشت : صبح رفتم دادسرا . جهت شکایتی که وصفش رفته بود ... مثل سگ پشیمانم کرده اند ....