زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

نیم متر برف !
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: ماجراهای زندگی من

من تا دیشب نمی دونستم که برف می تونه اینقدر از نظر وزنی سنگین باشه . اما نیمه شب گذشته که از صدای قرچ قرچ شکستن درختها از خواب پریدم , فهمیدم که تحمل وزن برف برای درختهای لخت و خشک چقدر می تونه سخت باشه ... تقریبا نصف درختهای حیاط ما و خانه بغلی و ایضا خیابان شکسته اند .

این کاجها ارتفاعشون تقریبا اندازه یک ساختمان 6-5 طبقه است . می بینید که یکی شون خم شده . به گمانم اگر یک روز دیگه برف با این شدت بباره اون هم به سرنوشت بقیه دچار بشه ...

 

 

پ.ن - بچه ها کسی اون شعر " دوکاج بلند " کتاب فارسی کلاس چهارم رو یادشه ؟ همونایی که کنار سیم های تلگراف بودند ... خیلی دلم می خواد اون شعر رو دوباره بخونم ...

پ.ن 2- پیداش کردم به لطف گوگل ! بیایید امروز نوستالژی بازی کنیم !

                                 دو کاج

در کنار خطوط سیم پیام            خارج از ده دو کاج روئیدند
سالیان دراز رهگذران                آن دو را چون دو دوست می دیدند

یکی از روزهای سرد پائیزی        زیر رگبار و تازیانه باد
یکی از کاجها به خود لرزید         خم شد و روی دیگری افتاد

گفت ای آشنا ببخش مرا           خوب در حال من تامل کن
ریشه هایم ز خاک بیرونست      چند روزی مرا تحمل کن

کاج همسایه گفت با تندی         مردم آزار از تو بیزارم
دور شو دست از سرم بردار        من کجا طاقت تورا دارم ؟

بینوا را سپس تکانی داد            یار بی رحم و بی مروت او
سیمها پاره گشت و کاج افتاد     بر زمین نقش بست قامت او

مرکز ارتباط دید آن روز                انتقال پیام ممکن نیست
گشت عازم گروه پی جوئی        تا ببیند که عیب کار از چیست

سیمبانان پس از مرمت سیم     راه بر تکرار خطر بستند
یعنی آن کاج سنگدل را نیز         با تبر تکه تکه بشکستند ...

سروده محمد جواد محبت