زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

برای تمام مادران
ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مادرم

در جواب ِ دخترم که پرسید: چرا مرا به دنیا آوردی؟
زیرا سال‌های جنگ بود
و من نیازمند ِ عشق بودم
برای چشیدن ِطعم آرامش.

زیرا بالای سی سال داشتم
و می ترسیدم از پژمردن
پیش از شکفتن و غنچه دادن.

زیرا طلاق واژه ای ست
تنها برای مرد و زن
نه برای مادر و فرزند.
زیرا تو هرگز نمی‌توانی بگویی:
مادر ِ سابق ِ من
حتی وقتی جنازه‌ام را تشییع می کنی.

و هیج چیز، هیچ چیز در این دنیا نمی تواند

میان ِ مادر و فرزند جدایی افکند
نفرت یا مرگ حتی.

و تو بیزاری از من
زیرا تو را به دنیا آورده ام
تنها به خاطر ِ ترسم از تنها ماندن
و هرگز مرا نخواهی بخشید
تا زمانی که خود فرزندی به دنیا آوری
ناتوان از تاب آوردن ِ خاکستر ِ سوزان ِ
رویاهاو آرزوهای دور و درازت

                                                                                "فریده حسن زاده"   

روزتان مبارک تمام مادران و خواهران و دختران سرزمین من ... آرزو می کنم خداوند نعمت مادری کردن و مادر داشتن را نصیب همه تان بکند ..... دعا می کنم خداوند لباس عافیت به تن تمام بیماران بپوشاند و درگذشتگان را غریق رحمت بی انتهایش کند .....

امروز وقتی به دیدن مادرتان می روید ، فراموش نکنید که دستش را ببوسید ... یک بوسه به نیت نازنین ...

و اگر مادرتان غریق رحمت الهی است ، امروز برایش خیرات کنید و بعد به خودتان خوش بگذرانید ... بهتان اطمینان می دهم دیدن شادی فرزندان بهترین هدیه برای مادران است ....