زندگی زیر پوست من

که زندگی از خوشبختی شکوهمندتر است ....

فاعتبروا یا اولی الابصار ...
ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

کشیده شدن جسد قذافی روی خاک را دیدید‌ ؟ آن لحظه به چه فکر می کردید ؟
ذهن من ناگهان فلش بک زد به آخرین سخنرانی اش در مجمع عمومی سازمان ملل ...
همان جا که با تبختر و پر هیب , منشور سازمان ملل را مقابل چشم نمایندگان تمام دنیا پاره کرد و به زمین ریخت ...

--------------------------------------------


آه ای آزادی ....
من از ستم بیزارم , از بند بیزارم , از زنجیر بیزارم , از زندان بیزارم , از حکومت بیزارم , از باید بیزارم , از هرچه و هرکه تو را در بند می کشد بیزارم ....

O` Freedom !.... I hate oppression , I hate imprisonment , I hate the chains , I hate prisons , I hate Regimes (oppressors) , I hate orders and I hate whoever and anything that imprisons you ....

دکتر علی شریعتی - مجموعه اثار 2 - خودسازی انقلابی - ص 118